Veelgestelde vragen


Teflon® to materiał syntetyczny o bardzo niskim współczynniku tarcia. Jest używany między innymi do produkcji nieprzywierających powłok w różnych naczyniach kuchennych. Teflon® jest wykorzystywany w różnych zastosowaniach przemysłowych i konsumenckich, od medycyny po wyposażenie kuchni i domu.

Folie NoStik® mogą być podgrzewane do temperatury 260°C bez ryzyka uszkodzenia.

Podczas stosowania wkładek do patelni NoStik® zaleca się smażenie przy 80% mocy. Trudno jest ocenić, czy doszło do przekroczenia temperatury 260°C, gdyż płyta grzewcza nie ma dokładnego wskazania temperatury.

Nasza oferta składa się z kilku produktów do różnych zastosowań. Oferujemy produkty, które są stosowane we wszelkiego rodzaju piekarnikach, z patelniami, w opiekaczach i grillach kontaktowych, jak również szereg przydatnych akcesoriów kuchennych, które ułatwią Ci życie. Odwiedź naszą witrynę internetową i dowiedz się więcej o naszej wszechstronnej ofercie produktów.

Nie. Zaufanie do bezpieczeństwa produktów pokrywanych tworzywem Teflon® opiera się na ponad 40 latach badań laboratoryjnych.  Bezpieczeństwo produktów z powłoką z tworzywa Teflon® zostało potwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) w drodze szeroko zakrojonych badań prowadzonych w laboratoriach The Chemours Company oraz przez miliony zadowolonych klientów w krajach całego świata, którzy nabywają i wykorzystują produkty z zapobiegającą przywieraniu powłoką z tworzywa Teflon® od ponad 40 lat, bez żadnych negatywnych skutków ubocznych.

Aby zapewnić lepsze przyleganie folii do patelni, możesz spryskać patelnię kilkoma kroplami wody lub oliwy przed wyłożeniem jej folią.  Pozwala to uzyskać lepszy kontakt między folią a patelnią; folia dokładniej przylega do patelni, zapewniając lepsze przewodnictwo cieplne.

Tak, można używać folii z patelnią z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Należy jednak zachować ostrożność, by nie dopuścić do przegrzania patelni.

W zależności od marki opiekacza elementy grzewcze mogą, lecz nie muszą, znajdować się blisko otworów opiekacza. Należy zwrócić uwagę, by torebka na grzankę nie dotykała tych elementów, gdyż może dojść do wypalenia w niej dziury. Sama torebka nie jest palna, więc nie zapali się.

Oferujemy specjalny produkt dla grilla: kratkę do grilla NoStik®. Ta wygodna kratka z wysokiej jakości powłoką zapobiegającą przywieraniu sprawi, że Twoje potrawy już nigdy nie przywrą do grilla. Ponadto kratkę do grilla łatwo się czyści, nie trzeba już więc więcej skrobać samego grilla. Niewielkie otwory w kratce do grilla NoStik® sprawiają, że to idealne rozwiązanie do przygotowywania na grillu delikatnych produktów, jak ryby czy krewetki królewskie.

Für die Benutzung auf dem Grill haben wir ein spezielles Produkt, nämlich den NoStik®-BBQ- & Grillrost. Dieser praktische Rost mit perfekter Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass Ihr Grillgut nie an Ihrem Grillrost haften bleibt. Außerdem lässt sich der BBQ-Grillrost einfach reinigen, und Sie brauchen Ihren BBQ-Rost nicht mehr zu schrubben. Dank der kleinen Öffnungen ist der NoStik®-BBQ-Rost auch ideal für die Zubereitung von zarteren Gerichten – wie Fisch und Scampi – auf Ihrem Grill.

Pour le barbecue, nous proposons la grille NoStik BBQ & Grill. Cette grille pratique avec une couche antiadhésive efficace empêche les préparations de coller sur la grille de cuisson. Plus besoin de frotter votre grille de barbecue : la grille NoStik BBQ & Grill se nettoie facilement. Grâce à ses petites ouvertures, elle est idéale pour préparer des aliments plus délicats tels que du poisson ou des scampis.

 

We have a specific product for BBQs: the NoStik® BBQ & Grill grate. This handy grate with its high-quality non-stick coating ensures that your food will never stick to your grill. What’s more, the BBQ grill grate is easy to clean so you won’t have to scrub your BBQ grill again. The small openings in the NoStik® BBQ grate make it the perfect solution for preparing delicate food like fish or scampi on your BBQ.

Voor gebruik op de BBQ hebben wij een specifiek product, namelijk de NoStik BBQ & Grill rooster. Dit handige rooster met perfecte aantikleeflaag zorgt ervoor dat uw bereidingen nooit zullen blijven kleven aan uw grillrooster. Bovendien is de BBQ grillrooster eenvoudig te reinigen en hoeft u uw BBQ rooster niet meer te schrobben. Dankzij de kleine openingen is de NoStik BBQ rooster ook ideaal voor de bereiding van delicatere bereidingen, zoals vis en scampi’s, op uw BBQ.

Je nach Modell Ihres Toasters sitzen die Heizelemente eventuell nahe an den Toasteröffnungen. Es ist sehr wichtig, dass der Beutel diese Elemente nicht berührt. Sonst kann es passieren, dass diese ein kleines Loch in den Beutel brennen. Der Beutel selbst ist nicht brennbar. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, dass der Beutel selbst anfangen könnte zu brennen.

Selon la marque du grille-pain, les résistances chauffantes sont plus ou moins proches des ouvertures de l’appareil. Il est essentiel que le sachet ne touche pas ces résistances vu que celles-ci peuvent brûler le sachet. Le sachet en lui-même n’est pas inflammable, il n’y a dès lors aucun risque qu’il prenne feu.

Depending on the brand of your toaster, the heating elements may or may not be positioned close to the toaster openings. It is important that the toast bag does not come into contact with the elements, or they may burn a hole in the bag. The bag itself is not flammable, so don’t worry that the bag will catch fire.

Afhankelijk van het merk van uw toaster zitten de verwarmingselementen al dan niet dicht tegen de toasteropeningen. Het is heel belangrijk dat het zakje deze elementen niet raakt anders kan het zijn dat deze een gaatje in het zakje branden. Het zakje zelf is niet brandbaar, u hoeft dus niet te rzen dat het zakje zelf zou beginnen branden.

Eine Bratfolie kann problemlos in einer antihaftbeschichteten Pfanne benutzt werden. Wichtig ist aber, dass Sie Ihre Pfanne nicht überhitzen.

Il est tout à fait possible d’utiliser une feuille pour poêle dans une poêle antiadhésive. Il est toutefois important de ne pas surchauffer la poêle.

Yes, you can use pan foil in a non-stick pan. However, make sure not to overheat your pan.

Het is geen probleem om een panfolie in een antikleef pan te gebruiken. Het is wel belangrijk dat u uw pan niet oververhit.

Um dafür zu sorgen, dass die Folie besser an der Pfanne haftet, können Sie einige Tropfen Wasser oder Öl in die Pfanne geben, bevor Sie die Folie hineinlegen. Auf diese Weise verbessert sich der Kontakt zwischen Folie und Pfanne, wodurch die Folie sozusagen an der Pfanne haftet, und eine bessere Wärmeleitung stattfindet.

Pour s’assurer d’une meilleure adhérence de la feuille dans la poêle, on peut y verser quelques gouttes d’eau ou d’huile avant d’y déposer la feuille. On obtient ainsi un meilleur contact entre la feuille et la poêle. La feuille adhère véritablement à la poêle et permet un transfert de chaleur plus efficace.

To ensure better adhesion of the foil to the pan you can sprinkle some drops of water or oil in the pan before lining it with the foil.  This improves the contact between the foil and the pan, sealing the foil to the pan for better heat conduction.

Om er voor te zorgen dat de folie beter aan de pan hecht kan u enige druppels water of olie in de pan doen voor u de folie in de pan legt. Op die manier krijgt men een beter contact tussen folie en pan waardoor de folie als het ware hecht aan de pan en er een betere warmteoverdracht plaatsvindt.

Nein. Das Vertrauen in die Sicherheit von Produkten, die mit Teflon® beschichtet sind, beruht auf mehr als 40 Jahren an Labortests. Die Sicherheit von mit Teflon® beschichteten Produkten wurde durch die U.S. Food & Drug Administration (FDA), durch umfangreiche Tests in den Laboren von The Chemours Company und durch Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt bestätigt, die schon seit über 40 Jahren gesunde und zufriedene Benutzer von Teflon®-Antihaftprodukten sind.

Non. La confiance dans la sécurité des produits revêtus de Teflon® repose sur plus de 40 années de tests en laboratoire. La sécurité des produits avec du Teflon® a été confirmée par la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis, par des tests approfondis dans les laboratoires The Chemours Company et par des millions de consommateurs dans le monde entier qui utilisent les produits antiadhésifs Teflon® sans problème et qui en sont satisfaits depuis plus de 40 ans.

No. Confidence in the safety of Teflon® coated products is based on more than 40 years of laboratory testing.  The safety of Teflon® coated products has been confirmed by the US Food & Drug Administration (FDA), by extensive testing in the laboratories of The Chemour Company, and by millions of satisfied consumers in countries all over the world who have purchased and used Teflon® non-stick products for over 40 years without health effects.

Neen. Het vertrouwen in de veiligheid in Teflon® gecoate producten is gebaseerd op meer dan 40jaar laboratoriumtesten. De veiligheid van met Teflon® beklede producten werd bevestigd door de U.S. Food & Drug Administration (FDA), door uitgebreide testen in de The Chemour Company laboratoria en door miljoenen consumenten over gans de wereld die al meer dan 40 jaar gezonde en tevreden gebruikers zijn van Teflon® antikleef producten.

Unser Sortiment besteht aus verschiedenen Produkten für diverse Einsatzbereiche. Wir bieten Produkte an, die in allen Arten von Backöfen, Bratpfannen, Toastern und Kontaktgrills verwendet werden, aber auch praktische Küchenhelfer, die Ihnen das Leben erleichtern werden. Schauen Sie sich auf unserer Website um, und lernen Sie unser umfangreiches Sortiment kennen.

Notre gamme comprend différents produits pour toutes sortes d’applications. Nous proposons des produits pouvant servir pour tous les types de fours, poêles, grille-pains et grils de contact mais aussi des accessoires de cuisine pratiques qui facilitent la vie. Consultez notre site web pour découvrir notre vaste gamme.

Our range consists of several products for various applications. We offer products that are used with all types of ovens, frying pans, toasters and contact grills, as well as a range of handy kitchen accessories that will make your life easier. Take a look at our website and find out more about our comprehensive product range.

Ons gamma bestaat uit verschillende producten voor diverse toepassingen. Wij bieden producten aan die gebruikt worden in alle types van ovens, braadpannen, toasters en contact-grills, maar ook handige keukenhulpmiddeltjes die uw leven makkelijker zullen maken. Neem een kijkje op onze website en ontdek ons uitgebreid gamma.

Sie können die NoStik®-Folien bis 260°C erhitzen, ohne dass diese beschädigt werden.

Bei einer NoStik®-Bratfolie empfehlen wir, mit 80 % der maximalen Leistung zu braten. Da es auf einem Herd keine exakte Temperaturangabe gibt, lässt sich nämlich schwer einschätzen, wann man die 260°C überschreitet.

Les feuilles NoStik® résistent à une température pouvant aller jusqu’à 260 °C.

Dans le cas des feuilles pour poêle NoStik®, nous recommandons de faire cuire à 80 % de la capacité maximale. Comme il n’y a pas d’indication exacte de la température sur une cuisinière, il est difficile de s’assurer qu’on ne dépasse pas 260 °C.

The NoStik® foils can be heated up to 260 °C without being damaged.

When using a NoStik® pan sheet, we recommend frying at 80% of the maximum capacity. It is difficult to estimate when you exceed 260 °C because there is no exact temperature reading on a hob.

Tot 260°C kan u de NoStik® folies verwarmen zonder dat deze beschadigd worden.

In geval van een NoStik® panfolie raden wij aan om op 80% van de max capaciteit te braden. Aangezien er geen exacte temperatuuraanduiding is op een fornuis is het nl. moeilijk in te schatten wanneer u de 260°C overschrijdt.

Teflon® ist der Kunststoff mit einem sehr niedrigen Reibungskoeffizienten. Es wird unter anderem als Antihaftbeschichtung in verschiedenen Arten von Pfannen verwendet. Teflon® wird daher in diversen Anwendungen und Bereichen – von der Medizin bis zu Koch- und Haushaltsartikeln – eingesetzt.

Le Teflon® est une matière synthétique dont le coefficient de frottement est extrêmement faible. Il sert entre autres de revêtement antiadhésif dans différents types de casseroles. Le Teflon® est ainsi utilisé pour toutes sortes d’applications et dans de nombreux domaines (médecine, produits ménagers et de cuisine…).

Teflon® is a synthetic material with a very low friction coefficient. It is used, among other things, as a non-stick coating for different types of pans. Teflon® is used in a wide variety of industrial and consumer applications, ranging from medicine to cookware and homeware.

Teflon® is het kunststof met een erg lage wrijvingscoëfficiënt. Het wordt onder andere toegepast als antikleeflaag in verschillende soorten pannen. Teflon® wordt daarom gebruikt in allerlei toepassingen en sectoren, gaande geneeskunde tot kook- en huishoudproducten.